Hướng dẫn sử dụng tool cào (scraping) ebooks

Hướng dẫn sử dụng tool cào (scraping) ebooks

February 22, 2019 0 By Nam Vu

Nóng hổi!! Mình mới làm xong cái tool cào ebooks chuyên ngành về máy. Với các tính năng sau:

  • Cào ebooks theo từ trang
  • Cào ebooks theo danh mục category
  • View và download từ ebooks
  • Download nhiều ebooks bạn chọn
  • Download và sắp xếp thư mục theo danh mục categories
  • Export file csv chứa các link ebooks nhằm lưu trữ link khi cần
  • … Sẽ cập nhập thêm …

Link tải tool tại git hub cá nhân: https://github.com/vuthanhnam94/scraping.ebooks