10 website hay ho không phải dev nào cũng biết

10 website hay ho không phải dev nào cũng biết

September 23, 2021 0 By Nam Vu

Bạn là một lập trình viên nhưng lại thích táy máy viết lách như mình thì có thể dưới đây là những trang web có ích cho bạn

1. Random Image API
Bạn muốn lấy url ảnh mà không cần phải upload nhằm mục đích chèn vào đâu đó thì trang web này sẽ giúp ích cho bạn
https://source.unsplash.com/

2. Widget for Notion
Nếu bạn là người đang dùng Notion để ghi chú thì trang web này sẽ tổng hợp những phần tiện ích đính kèm trong Notion hay ho mà bạn có thể tích hợp
https://apption.co/

3. Carbon create Image source
Bạn muốn chèn code của mình ở đâu đó dưới dạng hình ảnh mà không thích sự đơn điệu của chụp màn hình thì bạn có thể dùng trang web này để tạo những đoạn code hình ảnh đẹp mắt
https://carbon.now.sh/

4. Peppertype
Một trang web hay ho giúp bạn tự tạo những đoạn tóm tắt content từ một câu chủ đề ngắn, nó cũng có thể giúp bạn có ý tưởng để viết lách hay nhưỡng caption hay ho post lên mạng xã hội
https://www.peppertype.ai/

5. SmartMockups
Một trang web giúp bạn tạo nhanh những tấm hình qua mockups có sẵn, giúp bạn dễ dàng chèn logo hay hình ảnh cá nhân của bạn vào
https://smartmockups.com/

6. Small dev tools
Một số tiện ích nhỏ giúp cho dev như định dạng hay sinh template trong quá trình đọc code.
https://smalldev.tools/

7. Figlet
Bạn có thể biến những màn hình console của bạn theo ký tự đẹp mắt và ngầu lòi hơn
https://github.com/patorjk/figlet.js

8. Visual Type Scale
Bạn đang không biết kích thước và font chữ nào là vừa mắt thì trang web này có thể giúp bạn
https://type-scale.com/

9. Remove Image Background
Trang web giúp bạn loại bỏ background của những tấm ảnh muốn xóa nền.
https://www.remove.bg/

10. Readme
Bạn có thể tạo file readme một cách thực tế và nhanh chóng hơn thông qua trang web này
https://readme.so/