Projects

Đồ án môn học

Tools:

Phần mềm hỗ trợ truy xuất file C#.rar – Google Drive

Nhận dạng dấu vân tay C#.rar – Google Drive

Máy tính nâng cao Casio C#.rar – Google Drive

Lịch ngày tháng C#.rar – Google Drive

Giấu tin trong ảnh C#.rar – Google Drive

Đồng hồ kim C#.rar – Google Drive

Đồng hồ đặt lịch báo thức C#.rar – Google Drive

Đàn nhạc piano C#.rar – Google Drive

Chuyển đổi các hệ cơ số C#.rar – Google Drive

Chat trong mạng LAN C#.rar – Google Drive

Chat LAN sử dụng socket C#.rar – Google Drive

Phần mềm vẽ đồ thị C#.rar – Google Drive

 

Quản Lý:

Đồ án quản lý bán sách C#.rar – Google Drive

Quản lý phần mềm bán vé xe C#.rar – Google Drive

Quản lý bài hát C#.rar – Google Drive

Quản lý bài hát 2 C#.rar – Google Drive

Quản lý bán hàng C#.rar – Google Drive

Quản lý bán hàng 2 C#.rar – Google Drive

Quản lý bán hàng điện tử C#.rar – Google Drive

Quản lý bán hàng siêu thị C#.rar – Google Drive

Quản lý bán sách C#.rar – Google Drive

Quản lý bưu điện C#.rar – Google Drive

Quản lý các tuyến du lịch C#.rar – Google Drive

Quản lý cafe C#.rar – Google Drive

Quản lý chat trong mang lan C#.rar – Google Drive

Quản lý chương trình hổ trợ tìm việc làm C#.rar – Google Drive

Quản lý chương trình nghe nhạc C#.rar – Google Drive

Quản lý chương trình nghe nhạc online C#.rar – Google Drive

Quản lý chương trình theo dõi máy tính C#.rar – Google Drive

Quản lý chương trình thi trắc nghiệm tiếng anh C#.rar – Google Drive

Quản lý chương trình thi trắc nghiệm tin học đại cương C#.rar – Google Drive

 

Game:

Game cờ tướng Chess C#.rar – Google Drive

Game cờ cá ngựa C#.rar – Google Drive

Game cờ vua C#.rar – Google Drive

Game line 2008 C#.rar – Google Drive

Game luyện trí nhớ Moving Memory C#.rar – Google Drive

Game Sondoku C#.rar – Google Drive

Game xếp hình Tetris C#.rar – Google Drive

 

–Cập nhập–