Ổn định không phải là làm mãi ở một nơi, mà đi đâu cũng làm được!

Dạo gần đây, phong trào nhảy việc ngày càng trở nên phổ biến. Có nhiều nguyên nhân khiến anh em nhảy việc, hoặc chán ghét công việc hiện tại, hoặc cảm thấy công ty không đáp ứng được nhu cầu … Continue reading Ổn định không phải là làm mãi ở một nơi, mà đi đâu cũng làm được!