Jenkins – An Open Source for Continuous Integration Server

Posted in DevOps, F Sharp

1. Giới thiệu
– Là một ứng dụng web application mã nguồn mở (được cộng đồng phát triển theo giấy phép MIT) đóng vai trò máy chủ build & test của hệ thống tích hợp liên tục.
– Jenkins được viết bằng Java nên Jenkins có thể kết hợp được với hầu hết các công cụ khác của hệ thống tích hợp liên tục với nhiều nền tảng khác nhau và đặc biệt là tảng mobi application (android). Continue reading

Basic Syntax FSharp

Posted in F Sharp

Here is a very quick overview on how to read F# code for newcomers unfamiliar with the syntax.

It is obviously not very detailed but should be enough so that you can read and get the gist of the upcoming examples in this series. Don’t worry if you don’t understand all of it, as I will give more detailed explanations when we get to the actual code examples.
Personally, I think that the F# syntax is very clear and straightforward when you get used to it. In many ways, it is simpler than the C# syntax, with fewer keywords and special cases. Continue reading

F# (F Sharp) – Who are you?

Posted in F Sharp

Microsoft F# CTP 8-2010 đã ra mắt tại Download Center ngày 17-8-2010, đánh dấu một bước tiến trong sự phát triển của ngôn ngữ lập trình mới mà Microsoft phát triển cho nền tảng .NET.

Nhà phát triển cũng có thể tận dụng tùy chọn tích hợp vào Visual Studio cho các dự án liên quan đến F#. Continue reading