Bạn hỏi tôi cào dữ liệu để làm gì à?

Sau mấy bài viết về Cào dữ liệu, có bạn nào tự hỏi mấy ông này cào dữ liệu về làm cái khỉ khô gì không?Đùa chứ tuỳ mục đích của mỗi người hay mỗi tổ chức mà có những … Continue reading Bạn hỏi tôi cào dữ liệu để làm gì à?