#7 Bắt đầu chiến dịch – Tôi kiểm thử API của spiderum như thế nào

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Ở phần chiến lược vọc phá spiderum thông qua Manual Tesing lần trước mình đã có đưa ra cho các bạn một số lỗi nho nhỏ. Tuy nhiên đó không phải mục đích thật sự của mình với loạt bài viết này.

Ở đây mình muốn kiểm thử hiệu suất trước tiên mình phải trải qua bước test api trước, vì suy cho cùng mỗi bước trong kịch bản kiểm thử hiệu suất là giả lập người dùng để call api tới server thay cho những thao tác trên trình duyệt người dùng.

Continue reading